Україна, 36011, м.Полтава, проспект Першотравневий,9 +38 (0532) 56-02-11 +38 (093) 462 28 81 +38 (095) 688 25 07 +38 (097) 762 90 05

Наукові статті та публікації

Статті авторів представлені на мові оригуналу.

1.  Слюсарев И.Ю Способ формирования пирамиды носа и правильного носолицевого угла посредством авторского остеотома, или новый подход к пластике спинки носа / И.Ю. Слюсарев // Пластическая хирургия и косметология. – 2011. – № 4. – С. 623 – 632, Москва. Переглянути статтю.pdf

2. Слюсарев И. Ю. Способ мастопексии с возможностью краниального перемещения субмаммарной борозды / И. Ю. Слюсарев // Пластическая хирургия и косметология. – 2010. – № 2. – С. 197 – 203, Москва. Переглянути статтю.pdf

3. Слюсарев И. Ю. Значение особенностей морфологического строения молочных желез для эстетической маммопластики / И. Ю. Слюсарев // Наук. вісн. Нац. мед. ун–ту ім. О. О. Богомольця. – К., 2009. – № 4(26). – С. 231 – 235. Переглянути статтю.pdf

4. Порівняльний аналіз ефективності оперативних втручань при хірургічному лікуванні пацієнток з гіпомастією / В. Г. Мішалов, В. В. Храпач, О. В. Балабан, Р. В. Гонза, І. А. Назаренко, О. І. Сівченко, І. Ю. Слюсарєв // Хірургія України. – 2008. – № 4 (28). – С. 192 – 196

5. Инфрамаммарная складка: границы эстетической нормы и каудальное смещение / В. Г. Мишалов, Л. Ю. Маркулан, И. Ю. Слюсарев, В. В. Храпач, И. А. Назаренко И. А. // Хірургія України. – 2011. – № 1. С. – 5–11.

6. Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію № 1802 від 20 березня 1996. Спосіб визначення рівня сосково–ареолярного комплексу при пластиці молочної залози / І. Ю. Слюсарєв, О. А. Крижановський. – УМСА.

7. Пат. на корисну модель 32456 (Україна) МПК А61В17/00. Спосіб зведення країв рани при великих площинних дефектах шкіри / І. Ю. Слюсарєв, М. І. Слюсарєв (Україна). – № u200801388. Заявл. 04.02.08; Опубл. 12.05.08. Бюл. № 9.

8. Пат. на корисну модель 42219 (Україна) МПК А61В17/00. Спосіб профілактики після операційного гравітаційного птозу молочної залози / І. Ю. Слюсарєв, М. І. Слюсарєв (Україна). – № u 200900903. Заявл. 06.02.09; Опубл. 25.06.09. Бюл. № 12

9. Осложнения маммопластики / В. В. Храпач, И. А. Назаренко, О. В. Балабан, Д. В. Унукович, И. Ю. Слюсарев, И. Ю. Рябинкина // Тези 4–ї міжнарод. наук.–практ. конф. «Проблемні ситуації в пластичній та реконструктивній хірургії», 5–7 лютого 2010 р. – Нац. мед. ун–т ім. О.О.Богомольця. – 2010. – С.161

10. Осложнения маммопластики / В. В. Храпач, И. А., Назаренко О. В. Балабан, Д. В. Унукович, И.Ю. Слюсарев, И. Ю. Рябинкина // Тезисы IX Междунар. конгр. «Реконструктивная, пластическая и эстетическая хирургия молочной железы», 3–5 сентября 2009 г. – Казань, 2009. – С. 158 – 159

11. Способ профилактики рецидивного мастоптоза при маммопластике / В. Г. Мишалов, В. В. Храпач, О. В. Балабан, И. А. Назаренко, И. Ю. Слюсарев, Д. В. Унукович, К. В. Барабой, О. И. Сивченко // Сб. тез. Междунар. конгр. по пласт. хирургии. – Мед. вестн. Эребуни. – 2009. – № 3(39). – С. 45 – 46

12. Mesh application in Mastopexy: experimental and clinical research / Vasyl V. Khrapach, Volodymyr G. Mishalov, Dmytro V. Unukovych, Inna A. Nazarenko, Ilja J. Sluysaryev, Konstantin Baraboy, Olga Apriamova // Тез. докл. IV Междунар. конгр. по пласт. хирургии и дерматокосметологии Грузии, III Конгресс пластических хирургов Армении, Грузия, Тбилиси 8–10 октября 2010. – С. 56 – 57 .